TJENESTER

H-Sandvik AS har dyktige ansatte som utføre det meste innan grunn- og betongarbeider. Me samarbeider også med fleire lokale entreprenørar både med gjennomføring av mindre arbeid og større prosjekt.

1

Betongarbeid

Tradisjonell forskaling
Systemforskaling
Dekkeforskaling

Isoporforskaling
Golvstøp
Ringmur

Kjerneboring
Radontetting
Betongsaging

2

Grunnarbeid

Veibygging
Graving
Boring og sprengning
Tomtegraving

VA anlegg
Planering
Grøftegraving
Asfaltering

Riving av bygg
Oppmåling
Masseberegning
Golvstøping

3

Typer bygg/oppdrag

Skoler
Sykehjem
Industribygg

Lager
Kontor
Eneboliger

Garasjer
Naust